Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus –Podprogram 2023

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, iż rozpoczęła się realizacja Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 -Podprogram 2023. Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dystrybucją żywności i realizacją działań towarzyszących w ramach Podprogramu 2023 na terenie Lubartowa zajmuje się PCK Oddział Lubartów. Żywność przekazywana będzie w budynku PCK przy ul. Jana Pawła II 14.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie od grudnia 2023 r. rozpoczął wydawanie skierowań do tej formy pomocy.


Głównym celem programu jest udzielenie osobom potrzebującym pomocy w formie paczek żywnościowych. W okresie realizacji Podprogramu 2023 będą przekazywane paczki zawierające następujące produkty: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, makaron jajeczny – świderki, mąka pszenna,, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szprot w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, fasolka po bretońsku. Ponadto osoby korzystające ze wsparcia będą mogły uczestniczyć w warsztatach kulinarno – żywieniowych oraz edukacyjnych dotyczących wzmocnienia samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej wynosi:

1823,60,- zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1410,00,- zł dla osoby w rodzinie.

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej ?  

Osoby i rodziny, znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Do Programu kwalifikowani są również cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z prowadzonymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy.              

Jak otrzymać pomoc żywnościową?

Warunkiem skorzystania z pomocy jest otrzymanie skierowania z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane są przez pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej w Lubartowie przy ul. 3 Maja 24 A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:30.