Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Lubartowie
ul. 3 Maja 24 A
tel. 81 852 60 44

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie
ul. 3 Maja 24 A
tel. 81 855 44 50Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie
ul. Lubelska 57 A
tel. 47 81 252 90

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Jana Pawła II 12
tel. 81 855 36 65

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie
ul. Szaniawskiego 64
tel. 81 854 33 29


W sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia dzwoń:
• POLICJA 997
• POGOTOWIE RATUNKOWE 999
• TELEFON ALARMOWY 112

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”  801 120 002