Szanowni Państwo! Mieszkańcy Miasta Lubartów

Zbliżający się okres zimowy oraz związane z nim spadki temperatur, zwłaszcza w nocy, to bardzo trudny czas dla osób bezdomnych, samotnych, w podeszłym wieku, przewlekle chorych, niepełnosprawnych, jak również rodziny niezaradnych życiowo. Trudne warunki atmosferyczne stanowią realne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także życia tych osób. Dlatego też w trosce o ich dobro niezmiernie istotne jest zaangażowanie społeczne  i wykazanie wrażliwości na los osób pozbawionych dachu nad głową, żyjących w trudnych warunkach, które nie zabezpieczają ich podstawowych potrzeb.

Zwracam się do mieszkańców miasta z apelem o zwrócenie uwagi i dostrzeżenie potrzeb osób funkcjonujących w najbliższym otoczeniu, które z uwagi na swoją trudną sytuację wymagają wsparcia innych osób. Wierzymy, że aktywna postawa społeczności lokalnej, szczególnie w stosunku do osób bezdomnych, przebywających w pustostanach, ogródkach działkowych, przystankach autobusowych, klatkach schodowych pomoże zebrać informacje o ich sytuacji, natomiast odpowiednim służbom, pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych. Zrozumienie problemu tych osób jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszego miasta oraz wyczulenia na sprawy osób najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego.

Sygnały o potrzebie niesienia pomocy proszę zgłaszać do:

  1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie tel. 81 855 44 50;
    koordynator ds. bezdomności Magdalena Targońska tel. 663 934 689;
  2. Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie tel. 47 81 252 90.

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia osób bezdomnych, kierowania ich do placówek zapewniających wsparcie oraz pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3 Maja 24A, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Liczymy na Państwa współpracę i jesteśmy przekonani, że skoordynowane działania służb, instytucji, organizacji oraz ludzi dobrej woli, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw okresu zimowego.