Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 449.400,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Nabór uzupełniający prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w MOPS w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 29.09.2023 r. godz. 12.00.

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Gmina Miasto Lubartów w ramach ww. Programu zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Osoby zainteresowane udziałem w ww. Programie prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A, 21–100 Lubartów, tel. 81 855-44-50 lub 81 852-60-34 w terminie do 08.09.2023 r.

 

Komunikat w sprawie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2023 r.,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

- do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 r.,

- od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.,

- w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29 lutego 2024 r.

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12-13.

Ogłoszenie naboru uczestników do programu „Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi "opieki na odległość" w roku 2023

W dniu 27.04.2023 r. Uchwałą Nr LIII/393/2023 Rady Miasta Lubartów przyjęto do realizacji Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi „opieki na odległość” w roku 2023, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do wyczerpania wolnych miejsc.

W dniu 27.04.2023 r. Uchwałą Nr LIII/393/2023 Rady Miasta Lubartów przyjęto do realizacji Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi „opieki na odległość” w roku 2023, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 31.05.2023 r. do godz. 15.00.

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 57.600,00 zł, na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do wyczerpania wolnych miejsc.

 

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 449.400,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i w związku z tym ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w MOPS w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do wyczerpania wolnych miejsc.

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego  w wysokości 57.600,00 zł, na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 18.05.2023 r.