Ogłoszenie naboru uczestników do programu „Korpus Wsparcia Seniorów" Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi "opieki na odległość" w roku 2023

W dniu 27.04.2023 r. Uchwałą Nr LIII/393/2023 Rady Miasta Lubartów przyjęto do realizacji Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi „opieki na odległość” w roku 2023, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do wyczerpania wolnych miejsc.

W dniu 27.04.2023 r. Uchwałą Nr LIII/393/2023 Rady Miasta Lubartów przyjęto do realizacji Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” Gminy Miasto Lubartów w zakresie świadczenia usługi „opieki na odległość” w roku 2023, będącego odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne oraz elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 31.05.2023 r. do godz. 15.00.

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 57.600,00 zł, na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do wyczerpania wolnych miejsc.

 

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 449.400,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i w związku z tym ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w MOPS w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do wyczerpania wolnych miejsc.

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego  w wysokości 57.600,00 zł, na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 18.05.2023 r.

 

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 449.400,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i w związku z tym ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w MOPS w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 4 maja 2023 r. do godz. 15.00.

 

AOON 2023 logo na www

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 449.400,00 zł na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i w związku z tym ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem.

Nabór prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie. Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w MOPS w Lubartowie ul. 3-go Maja 24A do dnia 24.04.2023 r. do godz. 10.00.

Gmina Miasto Lubartów zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 286.400,00 zł.

 

Gmina Miasto Lubartów w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.