Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa. Gmina Miasto Lubartów realizuje Moduł II. Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu  zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. oraz zakup w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Rekrutacja 2023:

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/197-ogloszenie-naboru-uczestnikow-do-programu-korpus-wsparcia-seniorow-gminy-miasto-lubartow-w-zakresie-swiadczenia-uslugi-opieki-na-odleglosc-w-roku-2023-rekrutacja-uzupelniajaca

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/196-ogloszenie-naboru-uczestnikow-do-programu-korpus-wsparcia-seniorow-gminy-miasto-lubartow-w-zakresie-swiadczenia-uslugi-opieki-na-odleglosc-w-roku-2023

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/195-program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023-rekrutacja-uzupelniajaca