UCHWAŁA NR XVI/131/2020 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz.506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1649) Rada Miasta Lubartów uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubartowie w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

Pełna treść statutu dostępna jest pod linkiem: STATUT MOPS >>> oraz zmiany z dnia 28 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (statut_mops.pdf)Statut[Pobierz]268 kB
Pobierz plik (Zmiana Statutu MOPS z 28 kwietnia 2020 r..pdf)Zmiana Statutu z dnia 28.04.2020 r.[Pobierz]124 kB

Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Schemat organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie.

Kodeks etyczny pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Lubartowie.

 

Pliki w formacie pdf znajdują się poniżej. 

Kodeks etyczny >>>
Regulamin >>>
Schemat organizacyjny >>>