Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. 

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Przy weryfikacji kryterium dochodowego będzie brana pod uwagę wysokość dochodów danego gospodarstwa z 2022 roku.

 

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 roku wynosić będzie 50% kwot świadczeń przyznawanych w 2022 roku, po ich zwaloryzowaniu o wskaźnik inflacji za 2022 rok (14,4%). Tym samym wsparcie osiągnie poziom:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 228,8zł/286,00zł;
  • dla gospodarstwa 2-3 osobowego – 343,20 zł/429,00 zł;
  • dla gospodarstwa 4-5 osobowego – 486,20 zł/607,75 zł;
  • dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego – 657,80 zł/822,25 zł.

Wyższe kwoty świadczeń wskazane powyżej dotyczą gospodarstw, których głównym źródłem ogrzewania są: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie w godz. od 7.30 do 15.30 w punkcie przyjęć– Dział Świadczeń Socjalnych i punkcie przyjęć (budynek przy bibliotece) lub przez ePUAP.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf)Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.pdf[ Klauzula informacyjna]412 kB
Pobierz plik (wniosek_DO.pdf)wniosek_DO.pdf[Wniosek o dodatek osłonowy]382 kB