Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie informuje, że trwają prace nad przygotowaniem sprawozdania z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2025” za rok 2023. MOPS w Lubartowie jako koordynator realizacji ww. Programu, zwraca się z prośbą o sporządzenie sprawozdania z działań podejmowanych przez Realizatorów Programu w 2023 r., które jednocześnie tożsame są z zadaniami objętego analizą Programu (poniżej tabele, które będą pomocne przy sporządzaniu sprawozdania).

Załączniki:
Pobierz plik (Program Wspierania Rodziny 2023-2025.pdf)Program Wspierania Rodzinny 20023-2025[ ]2771 kB
Pobierz plik (Tabele.zip)Tabele PWR[Pobierz]212 kB