Gmina Miasto Lubartów zawarła z Wojewodą Lubelskim umowę w zakresie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda Lubelski przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 286.400,00 zł.