Gmina Miasto Lubartów, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 realizowanym w ramach środków pochodzących z dotacji celowej budżetu pastwa oraz środków własnych Gminy Miasta Lubartów, przeprowadza rozeznanie potrzeb wśród Seniorów w zakresie realizacji wymienionego programu w mieście Lubartów.

Szczegóły dostępne są informacji poniżej.