Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Informacja 2023: https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/150-asystent

Rekrutacja 2023:

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/204-nabor-uzupelniajacy-program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2024

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/202-nabor-uzupelniajacy-program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/194-program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023-rekrutacja-uzupelniajaca

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/192-ogloszenie-o-przedluzeniu-naboru-uczestnikow-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

https://www.mops.umlubartow.pl/index.php/190-ogloszenie-naboru-uczestnikow-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023