Komunikat w sprawie wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2023/2024


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2023 r.,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami :

- do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2023 r.,

- od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 października 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.,

- w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 29 lutego 2024 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2023 r.,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2023 r.,

- w okresie od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 września 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń  z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada 2023 r.,

- w okresie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 października 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia 2023 r.,

- w okresie od dnia 1 listopada 2023 r. do dnia 30 listopada 2023 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia 2024 r.

- w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 29 lutego 2024 r.

Od dnia 1 lipca 2023 r. wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez:

portal Emp@tia - https://empatia.mpips.gov.pl

Od dnia 1 sierpnia 2023 r. wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubartowie przy ul. 3 Maja  24 A  lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Wzory wniosków opublikowane są również w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: wzory-wniosków-o-świadczenia-dla-rodzin- -do-stosowania na bieżący okres a-także-na nowy-okres-2023/2024